คณิตศาสตร์ ป. 6 สถิติ (ตะลุยโจทย์) โดยครูเอ๋
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 74.4K viewsสถิติ (Stat)


กราฟเส้น หรือแผนภูมิเส้น 
เป็นการนำเสนอข้อมูลโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อแต่ละจุด ซึ่งแต่ละจุดจะบอกจำนวนหรือปริมาณของข้อมูล

 

แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ คือ แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบ
ข้อมูลของสิ่งเดียวกันตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป

 

แผนภูมิรูปวงกลม คือ แผนภูมิที่แสดงด้วยรูปวงกลม โดยแบ่งวงกลมออกเป็นส่วน ๆ ซึ่งพื้นที่ในแต่ละส่วนจะแทนปริมาณของข้อมูลต่าง ๆ และนิยมคิดข้อมูลให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ

Tag :