คณิตศาสตร์ ป. 6 เศษส่วนและทศนิยม (ตะลุยโจทย์) โดยครูเอ๋
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 66.5K viewsเศษส่วนและทศนิยม

เศษส่วนเกิน คือ เศษส่วนที่มีเศษมากกว่าหรือเท่ากับส่วน
เศษส่วนแท้ คือ เศษส่วนที่มีเศษน้อยกว่าส่วน
เศษส่วนคละ คือ เศษส่วนที่ประกอบด้วยจำนวนเต็มกับเศษส่วนแท้

 

การเปรียบเทียบเศษส่วน 

1. พิจารณาที่ตัวส่วน เมื่อตัวส่วนเท่ากันให้เทียบตัวเศษ จำนวนที่มีเศษมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า 
2. หากมีจำนวนเปรียบเทียบหลายจำนวน และเศษส่วนทุกจำนวนไม่เท่ากัน ให้หากค.ร.ณ. ของตัวส่วน เพื่อทำให้ตัวส่วนของทุกจำนวนเท่ากัน แล้วเปรียบเทียบตัวเศษ