คณิตศาสตร์ ป. 6 จำนวนนับและสมบัติของจำนวนนับ ตอนที่ 2 (ตะลุยโจทย์) โดยครูเอ๋
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
18 ม.ค. 65
 | 24.8K viewsจำนวนนับและสมบัติของจำนวนนับ ตอนที่ 2

จำนวนเฉพาะ คือ จำนวนนับที่มากกว่า 1 และมีเพียง 2 จำนวนที่หารมันลงตัว คือ 1 กับตัวมันเอง

จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100 ได้แก่

2 3 5 7 11

13 17 19 23 29

31 37 41 43 47

53 59 61 67 71

73 79 83 89 97

ขนาด : 4.81 MB