วิชาคณิตศาสตร์ ป. 6 เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ (ตะลุยโจทย์) โดยครูเอ๋
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 84.5K viewsอัตราส่วนและร้อยละ

อัตราส่วน คือ การเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป โดยใช้สัญลักษณ์ “ : ” หรืออาจเขียนอยู่ในรูปของ เศษส่วน

ถ้า a และ b เป็นสองปริมาณใด ๆ 
อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ a/b


ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราส่วนแสดงการเปรียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งต่อ 100