คณิตศาสตร์ ป. 6 เรื่องพื้นฐานเลขยกกำลัง (ตะลุยโจทย์) โดยครูภูมิ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 33.7K viewsพื้นฐานเลขยกกำลัง

ถ้า A เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า An = A x A x A x ... x A ทั้งหมด n ตัว 

โดย     A เรียกว่า ฐาน 
          n เรียกว่า เลขชี้กำลัง
และ    An เรียกว่า เลขยกกำลัง​