คณิตศาสตร์ ป. 6 เรื่องสมการหลายตัวแปร (ตะลุยโจทย์) โดยครูภูมิ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 22K viewsสมการหลายตัวแปร 


สมการหลายตัวแปร คือ สมการที่มีตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่ามากกว่า 1 ตัวแปร

เช่น 5x + 2y = 10, 2a + 5b + 3c = 30