คณิตศาสตร์ ป. 6 โจทย์ปัญหาสมการ (ตะลุยโจทย์) โดยครูภูมิ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 53.7K viewsโจทย์ปัญหาสมการ

 

ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา


1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ถามอะไร ต้องการอะไร
2. กำหนดตัวแปรตามสิ่งที่โจทย์ถาม
3. สร้างสมการตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด
4. แก้สมการหาคำตอบ