คณิตศาสตร์ ป. 6 สมการ (ตะลุยโจทย์) โดยครูภูมิ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 43.1K viewsสมการ

สมการ หมายถึง ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย "เท่ากับ (=)"

สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า หมายถึง สมการที่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่น ที่ใช้แทนจำนวนอยู่ในสมการ

คำตอบของสมการ หมายถึง จำนวนใด ๆ ที่แทนตัวไม่ทราบค่าหรือตัวแปรในสมการ แล้วทำให้สมการเป็นจริง