คณิตศาสตร์ ป. 6 แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูภูมิ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 68.6K viewsแบบรูป

แบบรูป (Pattern) เป็นการแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกันอย่างมีเงื่อนไข ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยการสังเกต การวิเคราะห์ และหาเหตุผลมาสนับสนุนจนได้ข้อสรุป

แบบรูปที่น่าสนใจ คือ แบบรูปของจำนวนที่เป็นลำดับเลขคณิต

ลำดับเลขคณิต คือ ลำดับของจำนวนที่มีผลต่างของสองจำนวนที่ติดกัน มีค่าคงที่เสมอ โดยเรียกผลต่างคงที่นั้นว่า “ผลต่างร่วม”