คณิตศาสตร์ ป. 6 พื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม (ตะลุยโจทย์) โดยครูกอล์ฟ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 100.6K viewsพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม

พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง
พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = 1/2 x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูง
พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง