คณิตศาสตร์ ป. 6 สมบัติของจำนวนเต็มและการประมาณค่า โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 25K viewsสมบัติของจำนวนเต็มและการประมาณค่า

จำนวนเต็ม คือจำนวนที่สามารถเขียนได้โดยไม่มีส่วนประกอบของเศษส่วน หรือทศนิยม เช่น 24, 2, 100, -3 เป็นต้น ประกอบด้วย จำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ จำนวนเต็มศูนย์ นอกจากนี้ยังแบ่งได้เป็น จำนวนคู่ จำนวนคี่ จำนวนเฉพาะ และจำนวนประกอบ

การประมาณค่า  คือ การบอกขนาดหรือจำนวน โดยไม่ละเอียด