คณิตศาสตร์ ป. 6 รูปเรขาคณิต 3 มิติ โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 30.7K viewsรูปเรขาคณิต 3 มิติ

รูปเรขาคณิต 3 มิติ เป็นรูปทรงที่มีทั้งความกว้าง ความยาว และความสูงหรือ ความหนา ได้แก่

ทรงกลม มีผิวโค้ง ทุกจุดบนผิวทรงกลมจะอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากัน

ทรงกระบอก เป็นรูปทรงที่มีฐานหรือเรียกว่าหน้าตัดเป็นรูปวงกลม ซึ่งมีขนาดเท่ากัน จุดศูนย์กลางตรงกัน และอยู่ในระนาบที่ขนานกัน

ทรงกรวย มีฐานเป็นรูปวงกลม และมียอดเป็นปลายแหลม ไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน

พีระมิด มีฐานเป็นรูปหลายเหลี่ยม มียอดเป็นปลายแหลมไม่อยู่ในระนาบเดียวกับฐาน ผิวข้างเป็นรูปสามเหลี่ยม

ปริซึม เป็นรูปทรงที่มีฐานหรือเรียกว่าหน้าตัดเป็นรูปหลายเหลี่ยม ซึ่งมีความเท่ากันทุกประการ และอยู่ไม่ในระนาบเดียวกัน

รูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นปริซึมชนิดหนึ่งที่มีหน้าตัดหรือ ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ลูกบาศก์ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความกว้าง ความยาว และความสูงเท่ากันทั้ง 3 มิติ