คณิตศาสตร์ ป. 6 รูปเรขาคณิต 2 มิติ โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 24.1K viewsรูปเรขาคณิต 2 มิติ

รูปสามเหลี่ยม คือ รูปเรขาคณิตที่ประกอบด้วยมุม 3 มุม และมีขอบเขตเป็นเส้นตรง 3 เส้น เรียกว่าด้าน

รูปสี่เหลี่ยม คือ รูปเรขาคณิตที่ประกอบด้วยมุม 4 มุม และมีขอบเขตเป็นเส้นตรง 4 เส้น เรียกว่า ด้าน

รูปวงกลม คือ รูปที่เกิดจากจุดเรียงกันเป็นเส้นรอบวง โดยทุกจุดอยู่ห่างจากจุดหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากันทุกจุด ซึ่งจุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลาง