คณิตศาสตร์ ป. 6 อัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์ โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 125.5K viewsอัตราส่วน ร้อยละ และเปอร์เซ็นต์

อัตราส่วน หมายถึง ปริมาณที่แสดงถึงจำนวนหรือขนาดตามสัดส่วน ซึ่งใช้เปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไปซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยใช้คำว่า ต่อ หมายถึง หน่วยแรก ต่อ หน่วยที่สองอัตราส่วนจะไม่มีหน่วยเมื่อเปรียบเทียบอัตราที่เป็นหน่วยเดียวกัน แต่ถ้าคนละหน่วยก็จะต้องระบุหน่วยให้ชัดเจนด้วย


ร้อยละ หมายถึง ปริมาณที่แสดงสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวน 100

เปอร์เซ็นต์ หมายถึง จำนวน หรือ ปริมาณที่เทียบกับหนึ่งร้อย ซึ่งแทนด้วยเครื่องหมาย (%)