คณิตศาสตร์ ป. 6 ทศนิยมและการประมาณค่า โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 31.5K viewsทศนิยมและการประมาณค่า

หลักและค่าของเลขประจำหลัก ตัวอย่าง พิจารณา 234.567

ชื่อหลัก

หลักร้อย

หลักสิบ

หลักหน่วย

หลักส่วนสิบ

หลักส่วนร้อย

หลักส่วนพัน

ค่าประจำหลัก

100

10

1

0.1

0.01

0.001

เลขโดด

2

3

4

5

6

7

* ค่าประจำหลักของหลักที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่าเป็นสิบเท่าของค่าประจำหลักที่อยู่ถัดไปทางขวาหนึ่งตำแหน่งเสมอ

การเปรียบเทียบทศนิยม ใช้การเปรียบเทียบทีละหลักจากซ้ายไปขวาถ้าตัวเลขในหลักนั้นเท่ากัน ให้พิจาณาที่หลักถัดไป โดยจุดทศนิยมต้องตรงกัน แล้วจึงเทียบค่าประจำหลักไปทีละตำแหน่ง 

การประมาณค่าทศนิยม ทำได้โดยพิจารณาเลขโดดตำแหน่งที่ต้องการประมาณ แล้วประมาณค่าเลขโดดในหลักทางขวาหนึ่งตำแหน่งของตำแหน่งที่ต้องการ ดังนี้ 

  ถ้าเป็นเลข 0 – 4 ให้ประมาณ เป็น 0 

  ถ้าเป็นเลข 5 – 9 ให้ประมาณ เป็น 10 โดยทดตัวเลขมาที่หลักทางซ้าย 1 ตำแหน่ง