คณิตศาสตร์ ป. 6 เศษส่วน โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 65.5K viewsเศษส่วน

เศษส่วนที่เท่ากัน การหาเศษส่วนที่เท่ากัน ทำได้โดยนำจำนวนที่เท่ากันทั้งเศษและส่วนซึ่งไม่ใช่ศูนย์มาคูณหรือหารทั้งเศษและส่วนที่เป็นตัวตั้งซึ่งต้องการหาเศษส่วนที่เท่ากัน

 

การเปรียบเทียบเศษส่วน

1. พิจารณาที่ตัวส่วน เมื่อตัวส่วนเท่ากันให้เทียบตัวเศษ จำนวนที่มีเศษมากกว่าจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่า

2. กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแต่ตัวเศษเท่ากัน จำนวนที่มีตัวส่วนมากกว่าจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่มีตัวส่วนน้อยกว่า

3. กรณีที่เป็นตัวเลขที่มีจำนวนมาก ให้ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วคูณไขว้ระหว่างตัวส่วนกับตัวเศษ

 

การเรียงลำดับเศษส่วน สามารถทำได้โดยการเปรียบเทียบเศษส่วน แต่หากมีหลายจำนวนอาจใช้การหาตัวคูณร่วมน้อยของตัวส่วนเพื่อทำให้ตัวส่วนเท่ากันจึงจะสามารถเปรียบเทียบตัวส่วนได้โดยง่าย

 

เศษเกิน หมายถึง เศษส่วนที่ตัวเศษมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละ ทำได้โดยนำตัวส่วนไปหารตัวเศษ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจำนวนนับ และมีเศษเหลือเป็นตัวเศษโดยตัวส่วนคงเดิม

 

การคูณเศษส่วน

- การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน ให้นำจำนวนนับมาคูณกับตัวเศษโดยตัวส่วนยังคงเท่าเดิม

- การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน ให้นำตัวเศษคูณตัวเศษ และตัวส่วนคูณตัวส่วน

- การคูณจำนวนคละ ให้แปลงจำนวนคละเป็นเศษส่วนเกินก่อน จากนั้นจึงทำการคูณเหมือนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน

 

การหารเศษส่วน ทำได้โดยการคูณตัวตั้งด้วยส่วนกลับของตัวหาร