คณิตศาสตร์ ป. 6 ตัวคูณร่วมน้อย โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 23.2K viewsตัวคูณร่วมน้อย

 

พหุคูณของจำนวนนับ หมายถึง จำนวนนับที่หารด้วยจำนวนนับที่กำหนดให้ได้ลงตัว

 

ตัวคูณร่วมน้อย หมายถึง จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดซึ่งเป็นตัวคูณร่วม หรือพหุคูณที่มีค่าน้อยที่สุดของจำนวนเต็มที่สามารถหารด้วยจำนวนทุกจำนวนที่กำหนดให้ได้ลงตัว

 

วิธีการหาตัวคูณร่วมน้อย 

1. โดยการพิจารณาพหุคูณ มีวิธีการเช่นเดียวกันกับตัวอย่างที่ 1 ที่ผ่านมา

2. การแยกตัวประกอบ พิจารณาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนที่ต้องการหา ค.ร.น.  แล้วนำจำนวนนับที่เป็นตัวประกอบร่วมกันทั้งหมดมาคูณกันและคูณกับตัวประกอบเฉพาะที่เหลือ

3. การหารสั้น ใช้หาค.ร.น. ของจำนวนนับหลาย ๆ จำนวน ซึ่งเป็นจำนวนที่มีค่าไม่มากนัก โดยการนำตัวประกอบร่วมมาหารจำนวนนับทุกตัว จนไม่สามารถหาตัวประกอบร่วมได้อีก แล้วจึงนำตัวประกอบทั้งหมดรวมทั้งเศษที่เหลือมาคูณกัน