คณิตศาสตร์ ป. 6 ตัวหารร่วมมาก โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
18 ม.ค. 65
 | 33K viewsตัวหารร่วมมาก

 

ตัวประกอบของจำนวนนับ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว

 

วิธีการหาตัวประกอบ คือ การหาจำนวนนับที่นำไปหารจำนวนที่ต้องการหาตัวประกอบนั้นได้ลงตัว

 

ตัวหารร่วมมาก หมายถึง จำนวนเต็มที่มากที่สุดซึ่งเป็นตัวหารร่วม หรือ ตัวประกอบที่มากที่สุดของจำนวนเต็มที่สามารถนำไปหารจำนวนตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปได้ลงตัว

 

วิธีการหาตัวหารร่วมมาก

1. วิธีการหาตัวประกอบ

2. การแยกตัวประกอบ พิจารณาโดยการแยกตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนที่สนใจ แล้วเลือกเฉพาะจำนวนที่ซ้ำกัน มาคูณกัน

3. การหารสั้น ใช้หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับหลาย ๆ จำนวน ซึ่งเป็นจำนวนที่มีค่าไม่มากนัก โดยการนำตัวประกอบร่วมมาหารจำนวนนับทุกตัว จนไม่สามารถหาตัวประกอบร่วมได้อีก แล้วจึงนำตัวประกอบร่วมที่มีมาคูณกัน