คณิตศาสตร์ ป. 6 เรขาคณิตพื้นฐาน โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 34.5K viewsเรขาคณิตพื้นฐาน 

สี่เหลี่ยม คือ รูปร่างปิดที่มีมุมสี่มุมและด้านสี่ด้านเป็นขอบเขตสี่เหลี่ยมมีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

1. สี่เหลี่ยมผืนผ้า

2. สีเหลี่ยมจัตุรัส

3. สี่เหลี่ยมด้านขนาน

4. สี่เหลี่ยมรูปว่าว

5. สีเหลี่ยมขนมเปียกปูน

6. สี่เหลี่ยมคางหมู

 

เส้นขนาน คือ เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน จะขนานกันก็ต่อเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นมีระยะห่างเท่ากัน และเมื่อมีเส้นตรงอีกเส้นมาตัดเส้นขนานทั้งสอง จะทำให้เกิดมุมแย้ง 2 แบบ คือ มุมแย้งภายใน และมุมแย้งภายนอก