คณิตศาสตร์ ป. 6 การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ โดยครูเต้ย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 68.1K viewsการดำเนินการทางคณิตศาสตร์

การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย การบวก การลบ การคูณ การหาร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้
1. ถ้ามีวงเล็บให้ทำการคำนวณในวงเล็บก่อน
2. ถ้าไม่มีวงเล็บให้ทำการคูณ การหาร การบวก และการลบ จากซ้ายไปขวา ตามลำดับ​