ภาษาอังกฤษ ม. 1 : อาชีพในภาษาอังกฤษ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 10 ก.ค. 62
16.7K views

อาชีพในภาษาอังกฤษ
​ เรื่อง Who want to be a manager?

 

สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
13.4K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
5.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาภาษาอังกฤษม.1 ชุดที่2
357.2K views
ข้อสอบภาษาต่างประเทศ
41.6K views
english is easy
56.2K views
English easy
78.5K views