การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
23 ก.ค. 61
 | 18.5K views

อัตราส่วน เรื่อง บั้งไฟยโสธร


     อัตราส่วน คือ ปริมาณอย่างหนึ่งที่แสดงถึงจำนวนหรือขนาดตามสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับอีกปริมาณหนึ่งที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอัตราส่วนนั้นจะไม่มีหน่วยเมื่อเราจะเปรียบเทียบอัตราส่วนสองอย่างเราจะใช้คำว่า ต่อ นั่นหมายถึง หน่วยที่ 1 ต่อ หน่วยที่สอง

     การหาอัตราส่วนที่เท่ากัน เมื่อเรามีอัตราส่วน a : b : c เราสามารถหาอัตราส่วนที่เท่ากันได้โดยนำจำนวนมาคูณเข้าทุกตัว เช่น
                m x a : m x b : m x c เมื่อ m เป็นจำนวนใดๆ ก็จะได้อัตราส่วนที่เท่ากันตามต้องการ


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง