ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพูดโน้มน้าวใจ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
18 ต.ค. 61
 | 41.3K views

การพูดโน้มน้าวใจ เรื่อง โน้มใจให้เชื่อ

 

     การพูดโน้มน้าวใจ คือ การพูดชักจูงใจให้เชื่อหรือปฏิบัติตาม


     หลักการพูดโน้มน้าวใจให้ผู้ฟังปฏิบัติตาม
     พูดให้เห็นความต้องการอย่างชัดเจน พูดในลักษณะเร้าอารมณ์ให้ผู้ฟังคล้อยตามหรือเกิดความรู้สึกร่วม และพูดชี้ให้เห็นชัดเจนว่าผู้ฟังจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้าง


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดที่ 1
60.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 20
32.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง คำไทยมักใช้ผิด
33.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 1
32K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง ชุดที่ 1
60.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 20
32.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง คำไทยมักใช้ผิด
33.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 ชุดที่ 1
32K views