ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง ข้อบังคับในการแต่งกาพย์ยานี 11
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
17 ต.ค. 61
 | 61.7K views

กาพย์ยานี 11 เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำเป็นคำกลอน

 

     ข้อบังคับในการแต่งกาพย์ยานี 11

     1.กาพย์ยานี 11 หนึ่งบทมี 2 บาท บาทเอกและบาทโท
          บาทหนึ่งแบ่งเป็น 2 วรรค วรรคหน้ามี 5 วรรคหลังมี 6
     2.การสัมผัสบังคับ หรือสัมผัสนอก จะเป็นสัมผัสสระเท่านั้น แบ่งเป็น 2 ชนิด
          (1) สัมผัสระหว่างวรรค ได้แก่ คำสุดท้ายวรรคแรก สัมผัสกับคำที่ 1 หรือคำที่ 2,3 ของวรรคที่สอง คำสุดท้ายของวรรคที่สองส่งสัมผัสไปที่คำสุดท้ายของวรรคที่สาม
          (2) สัมผัสระหว่างบท ได้แก่ คำสุดท้ายของบทแรกส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไป


สื่อ CAI Project 
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
107.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
17.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
107.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
17.4K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง