ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง คำในภาษาไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
17 ต.ค. 61
 | 27.6K views

คำในภาษาไทย เรื่อง ฉันเป็นใครเธอรู้ไหม
 

     คำในภาษาไทยมี 7 ชนิด คือ
     1. คำนาม
     2. คำกริยา
     3. คำสรรพนาม
     4. คำวิเศษณ์
     5. คำบุพบท
     6. คำสันธาน
     7. คำอุทาน


สื่อ CAI Project  
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
107.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
17.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 1
30.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 11
35K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 2
21.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การตีความร้อยกรอง
26.6K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียน
107.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง ภูมิปัญญาทางภาษา
17.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 1
30.7K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 11
35K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 2
21.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง การตีความร้อยกรอง
26.6K views