ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
17 ต.ค. 61
 | 34.9K views

การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เรื่อง คุณตาคนเก่ง

 

     การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีการแทรกเนื้อความที่กล่าวอย่างละเอียด ใช้ถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.4K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระราม
126.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
56.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 8
35K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ชุดที่ 1
23K views