ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 17 ต.ค. 61
29K views

การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เรื่อง คุณตาคนเก่ง

 

     การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีการแทรกเนื้อความที่กล่าวอย่างละเอียด ใช้ถ้อยคำเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น


สื่อ CAI Project
สื่อการเรียนการสอนจากโครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสามมิติ (3D Interactive E - Learning) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class school)
โดย สพฐ.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
12.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง กาพย์พระไชยสุริยา
38.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
70.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 3
18.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 ชุดที่ 9
68.9K views