ภาคตัดกรวย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 11 ต.ค. 61
4.7K views

หัวเรื่อง : ภาคตัดกรวย

เจ้าของผลงาน : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ที่มาของเนื้อหา https://oer.learn.in.th/search_detail/result/32390 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น สมบัติของจำนวนนับและจำนวนเต็ม โดยครูบอย
1.1K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง ข้อบังคับในการแต่งกาพย์ยานี 11
48.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่6
33.5K views
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
48.5K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่1
225K views
วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่5
21.4K views