บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
13K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งมีชีวิต
   หมายถึง สิ่งที่มีการเจริญเติบโต เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งไม่มีชีวิต
   หมายถึง สิ่งที่ไม่เจริญเติบโต เคลื่อนไหวไม่ได้

 

 

 

 

 

 

   สิ่งมีชีวิตเมื่อเจริญเติบโตจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้น เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะสามารถสืบพันธุ์ได้ แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์

 แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
เรื่องของพลังงาน
14.6K views
วิทยาศาสตร์
ไฟฟ้าภายในบ้าน
70.2K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 2
9.8K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 3
14.1K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 19
5.6K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
8.3K views