บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 16.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งมีชีวิต
   หมายถึง สิ่งที่มีการเจริญเติบโต เคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งไม่มีชีวิต
   หมายถึง สิ่งที่ไม่เจริญเติบโต เคลื่อนไหวไม่ได้

 

 

 

 

 

 

   สิ่งมีชีวิตเมื่อเจริญเติบโตจะมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้น เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะสามารถสืบพันธุ์ได้ แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์

 แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
เรื่องของพลังงาน
17.2K views
วิทยาศาสตร์
ไฟฟ้าภายในบ้าน
72.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 10
18.1K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 22
16.8K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 31
12.1K views
แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 ชุดที่ 11
8.3K views