บทเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย เรื่อง นิราศนรินทร์คำโคลง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
15 ธ.ค. 59
 | 14K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

 

ผู้แต่งและประวัติผู้แต่ง
   นายนรินทร์ธิเบศร์ มีชื่อเดิมคือ อิน เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กฝ่ายพระราชวังบวร ได้รับพระราชทานยศเป็นมหาดเล็กหุ้มแพร มีบรรดาศักดิ์เป็นนายนรินทร์ธิเบศร์ลักษณะคำประพันธ์
   โคลงนิราศเรื่องย่อ
   ช่วงต้นจะเป็นร่ายเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ตามด้วยบทพรรณนาความรุ่งเรืองของเมืองและพระพุทธศาสนา จากนั้นจึงเริ่มการบรรยายเส้นทางและการกล่าวชมธรรมชาติ โดยสอดแทรกอารมณ์คร่ำครวญถึงนางที่รักผ่านสิ่งต่าง ๆ ที่กวีได้พบเห็น และจบด้วยการฝากฝีมือการประพันธ์สาระน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้า
   ๑. พระพรหม เป็นเทพเจ้าผู้สร้างจักรวาล มีหงส์ชื่อ หังสวาหนะ เป็นพาหนะทรง
   ๒. พระศิวะ เป็นเทพเจ้าผู้ทำลายจักรวาล มีเนตรดวงที่สามอยู่บนพระนลาฏสำหรับใช้ทำลายทุกอย่าง และมีโคอุศุภราชชื่อ นันทิหรือนนทิ เป็นพาหนะทรง
   ๓. พระนารายณ์ เป็นเทพเจ้าผู้รักษาจักรวาล มีครุฑเป็นพาหนะทรง
   ๔. พระสุรัสวดี เป็นมเหสีของพระพรหม
   ๕. พระอุมา เป็นมเหสีของพระศิวะ มี ๒ ภาค ได้แก่ พระอุมาเทวีหรือบรรพตี (ภาคเมตตา) และ พระนางกาลีหรือทุรคา (ภาคดุร้าย)
   ๖. พระลักษมี เป็นมเหสีของพระนารายณ์ข้อคิด คติคำสอน และความจรรโลงใจ
   ผู้ที่เป็นคู่รักกันควรจะมีความซื่อสัตย์และความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความวิตกกังวลว่าอีกฝ่ายจะเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นเมื่อคราวที่ต้องพลัดพรากห่างไกลกัน

 


คำสำคัญ นิราศนรินทร์ นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน) โคลงนิราศ เทพเจ้า 

 แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
คำไทยแท้
14.9K views
ภาษาไทย
ฉันทลักษณ์
12K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
คำไทยแท้
14.9K views
ภาษาไทย
ฉันทลักษณ์
12K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง