สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง แคลคูลัส พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
10 พ.ย. 59
 | 20.1K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- ลิมิตของฟังก์ชัน

- ลิมิตทางซ้าย-ลิมิตทางขวา

- การหาลิมิตจากกราฟ

- ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
- อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย
- อัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆ
- อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
- กฏลูกโซ่
- อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝง
- อนุพันธ์อันดับสูง
- ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง
- กฏของโลปิตาล
- ความชันเส้นโค้ง
- ฟังก์ชันเพิ่ม-ฟังก์ชันลด
- ค่าสูงสุด ต่ำสุด
- ปฏิยานุพันธ์
- พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
- พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.4K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
482 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.4K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
482 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง