สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ เรื่อง ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์ พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
10 พ.ย. 59
 | 38.2K views

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเนื้อหาฉบับเต็ม
สรุปเนื้อหาที่สำคัญ

- ทบทวนลำดับเลขคณิต

- ทบทวนลำดับเรขาคณิต

- ทบทวนลำดับเวียนเกิด

- ลำดับพหุนาม

- ลิมิตของลำดับ

- การหาลิมิตในรูปเศษส่วน

- การหาผลบวกอนุกรมด้วยซิกมา

- ทบทวนอนุกรมเลขคณิต

- ทบทวนอนุกรมเรขาคณิต

- อนุกรมเรขาคณิตดัดแปลง

- อนุกรมเทเลสโคปิค

- อนุกรมอนันต์

- อนุกรมเรขาคณิตอนันต์

 

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหา rath center http://rathcenter.com/  

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.4K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
482 views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย การวัดตำแหน่งของข้อมูล (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
5.4K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส ตอนที่ 4
482 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง