ภาษาไทย ป. 3 เรื่อง การอ่านไม้ยมก การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ การเขียนข้อแนะนำ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 5.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ อินเทอร์เน็ต

 

 

การอ่านไม้ยมก (ๆ) ให้อ่านออกเสียงซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคนั้นจะต้องมีความหมายเดียวกัน

การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความ คือ การนำประโยคมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความชัดเจน

การเขียนข้อแนะนำ คือ การเขียนข้อความเสนอให้ผู้อ่านปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องเขียนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย

มารยาทในการพูด ผู้พูดต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ น้ำเสียงนุ่มนวล เสียงที่พูดต้องดังพอให้ได้ยินทุกคน แต่ไม่ต้องตะโกน มองหน้าผู้ฟังเพื่อแสดงความสนใจ หากต้องการจะถามคำถาม ควรถามอย่างสุภาพ

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 30
36.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย
66K views
ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม
40.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 20
24.4K views