ภาษาไทย ป. 3 เรื่อง ดวงดาวบนฟ้า
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 5.3K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 
 
ผังมโนทัศน์ ดวงดาวบนฟ้า
 
 

ดาวประจำเมือง คือ ดาวศุกร์ที่ปรากฏบนท้องฟ้าทิศตะวันตกในตอนค่ำ หากเห็นในอีกช่วงเวลาหนึ่งทางทิศตะวันออก คือช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ช่วงนั้นเราจะเรียกว่า ดาวรุ่งหรือดาวประกายพรึก ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สวยงามชาวกรีกโบราณใช้เป็นตัวแทนของเทพวีนัส เทพี ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ ๕๐๐ องศาเซลเซียส แล้วยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และภูเขาไฟจำนวนมาก 

 

ระบบสุริยะเป็นระบบที่มีดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ บริวารของดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และอุกกาบาต โคจรโดยรอบ  ซึ่งดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์  มีดังนี้ ดาวพุธ (เตาไฟแช่แข็ง) ดาวศุกร์  (ฝาแฝดกับโลก) โลก  ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน

 

การอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่กก ใช้ ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน ก สะกด

การอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่กง ใช้ ง เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน ง สะกด

การอ่านคำที่ออกเสียง ออ คำที่มี จ ท บ ม นำ ร บางคำ อ่านออกเสียงเหมือนประสมสระออ

 

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ (คำทับศัพท์)     

      คำที่มาจากภาษาอังกฤษ เมื่อนำมาใช้ในภาษาไทยมักไม่ใส่วรรณยุกต์ แต่เวลาออกเสียงต้องออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมให้มากที่สุด ยกเว้นคำบางคำที่มีใช้มานานแล้ว     

      คำที่มาจากภาษาจีน เมื่อนำใช้ในภาษาไทยให้ใส่รูปวรรณยุกต์ตามเสียงที่ได้ยิน

 

มารยาทในการดู ผู้ชมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไปถึงสถานที่ก่อนเวลา หากได้ยินเพลงสรรเสริญพระบารมีต้องยืนตรงแสดงความเคารพ ต้องตั้งใจดู ไม่รบกวนผู้อื่น และควรปรบมือเมื่อการแสดงจบ

 

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.7K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย
66K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 28
80K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 24
13.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 12
29.5K views