ภาษาไทย ป. 3 เรื่อง ศิลปาชีพน่าชม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
3.4K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ผังมโนทัศน์ ศิลปาชีพน่าชม

 

        ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ที่ ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทย จ.พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ประมาณ  ๑,๐๐๐ ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง คือ 

๑. เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้พอเพียงแก่การดำรงชีวิตในปัจจุบัน

๒. เพื่อให้มีการประกอบอาชีพเสริม ผสมผสานกับอาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของเกษตรกร

๓. เพื่อเป็นศูนย์รวม และอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านทุกภาคของชาติไทย

 

การอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่กด ใช้ ด ต ติ ตุ ตร ชร รถ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน ด สะกด

การอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่กบ ใช้ บ ป พ ฟ ภ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน บ สะกด

การอ่านคำที่มีตัวสะกดแม่กม ใช้ ม มิ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน ม สะกด

 

สำนวน คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตัว มักมีความหมายอื่นแฝงอยู่เพื่อใช้ในเชิงเปรียบเทียบ

สุภาษิต คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่มีความหมายที่มีความหมายเป็นคติสอนใจ หรือสั่งสอน

คำพังเพย คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นคำกลาง ๆ ใช้เปรียบเทียบให้เข้ากับเรื่องที่พูด   

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.9K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 29
97.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 25
14K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 8
32.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 11
25.3K views