ภาษาไทย ป.3 เรื่อง แม่ฟ้าห้าแผ่นดิน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
3.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 
ผังมโนทัศน์แม่ฟ้าห้าแผ่นดิน
 
 
 

         พระนามเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือ สังวาลย์ และได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประชาชนต่างพากันขานพระนามของพระองค์สั้น ๆ ว่า “สมเด็จย่า” ทรงมีพระชนมายุยาวนาน ๕ รัชกาล คือรัชกาลที่ ๕ ถึงรัชกาลที่ ๙

 

แม่ฟ้าห้าแผ่นดิน

 

อักษรนำ อ่านได้ ๒ แบบ คือ

๑. ออกเสียงพยัญชนะตัวหลังร่วมกับสระ แต่ออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยัญชนะตัวหน้า มักใช้ ห นำหน้า ง ญ น ม ย ร ล ว

๒. ออกเสียงเป็น ๒ พยางค์ คือให้พยัญชนะต้นออกเสียง อะ กึ่งเสียง ส่วนพยางค์หลังออกเสียงคล้ายกับ ห นำ

 

คำย่อ มักจะมีเครื่องหมายมหัพภาค (.) กำกับไว้ ใช้ในการเขียนเพื่อความรวดเร็ว

 

ประโยค คือ คำที่มาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์ แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ภาคประธาน และภาคแสดง โดยภาคแสดง มี ๒ ลักษณะคือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรมและกริยาที่ต้องการกรรม 

ประโยคที่มีส่วนขยาย ประโยคที่มีคำหรือกลุ่มคำมาขยายส่วนต่าง ๆ

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

 
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 29
97.6K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ
109.4K views
ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม
40.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 7
32K views