ภาษาไทย ป. 3 เรื่อง การอ่านคำที่มีตัวสะกด การผันอักษร คำเป็นคำตาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
8.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

แผนผังสองพี่น้อง

 

การอ่านคำที่มีตัวสะกด

มาตราตัวสะกดของไทย แบ่งออกเป็น ๘ มาตรา คือ แม่กก แม่กง แม่กด แม่กบ แม่กน แม่กม แม่เกย และแม่เกอว ส่วนมาตราที่ไม่มีตัวสะกด เรียกว่า แม่ ก กา

แม่กน  ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน น สะกด

แม่กด  ใช้ จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน ด สะกด 

 

การอ่านคำที่ออกเสียง อะ

          ๑. คำที่ประวิสรรชนีย์ หรือ คำที่มีรูปสระ –ะ ให้ออกเสียงสระอะเต็มเสียง

          ๒. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ หรือ คำที่ไม่มีรูปสระ –ะ ให้ออกเสียงสระอะกึ่งเสียง

 

การผันอักษร ๓ หมู่ (ไตรยางศ์) คือ พยัญชนะไทยออกตามพื้นเสียง แบ่งเป็น อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ

 

คำเป็นคำตาย

คำเป็น

คำตาย

– ประสมด้วยสระเสียงยาว ไม่มีตัวสะกด

– มีตัวสะกดแม่กง กน กม เกย เกอว

– ประสมด้วยสระ อำ ไอ ใอ เอา

– ประสมด้วยสระเสียงสั้น ไม่มีตัวสะกด

– มีตัวสะกดแม่กก กด กบ

 

แหล่งที่มา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.2K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
6.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 22
14.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 11
25.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
368 views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 12
29.5K views