การติดตั้งโปรแกรม LINE บน PC
parliament
|
01 ก.พ. 60
 | 6.5K views

การใช้งาน/ตั้งค่า LINE บน PC

บทเรียนการใช้งาน/ตั้งค่า LINE บน PC  ช่วยให้ใช้งาน LINE ได้สะดวกยิ่งขึ้น และมีบทเรียนอีกมากมาย  เรียนรู้ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย  แหล่งเรียนรู้ด้านสารสนเทศ

https://citkm.parliament.go.th

ศูนย์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITKM : Center for Information Technology Knowledge Management) ของกลุ่มงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้บริการระบบการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (KMIT :  Knowledge Management Information Technology)  เป็นแหล่งรวบรวมบทเรียนเพื่อฝึกทักษะ และบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ (ในรูปแบบวีดีโอมัลติมีเดียภาพพร้อมเสียง) เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.5K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
41.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 4
57.5K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 10
25.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
57.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การงานอาชีพ
ความรู้สู่ชุมชน……..เศรษฐกิจพอเพียง น้ำหมักชีวภาพ
7.9K views
การงานอาชีพ
การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย
46.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์
41.3K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 4
57.5K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 10
25.1K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์
57.7K views