บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การตั้งถิ่นฐานในดินแดนไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
10.6K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้
1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์
          การแบ่งยุคของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ไม่มีตัวหนังสือบันทึกเรื่องราว แบ่งเป็น 2 ยุคคือ
          ยุคหิน แบ่งได้เป็น
                    – ยุคหินเก่า
                    – ยุคหินกลาง
                    – ยุคหินใหม่
          ยุคโลหะ แบ่งได้เป็น
                    – ยุคสำริด
                    – ยุคเหล็ก
          หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบ ได้แก่
                    – เครื่องมือหินกะเทาะยุคหินกลาง
                    – ลูกปัดยุคเหล็ก
                    – ตุ๊กตารูปสิงโตยุคเหล็ก
                    – เบ็ดตกปลาที่ทำจากกระดูกสัตว์ยุคหินใหม่
                    – ภาพเขียนสียุคสำริด
                    – กลองมโหระทึกสำริดยุคเหล็ก
                    – ภาชนะดินเผาลายเขียนสียุคเหล็ก
                    – ลูกกลิ้งดินเผายุคเหล็ก

          แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในไทย เช่น
                    – แหล่งโบราณคดีถํ้าหมอเขียว แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า


      

                    – แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง


     


2. สมัยประวัติศาสตร์
          สภาพสังคมสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย เป็นช่วงที่มนุษย์ใช้ตัวหนังสือบันทึกบอกเล่าเรื่องราว มีการจัดการปกครอง การขุดคูนํ้าป้องกันศัตรู ทำคันดินหรือกําแพงรอบเมือง มีการพัฒนาวัฒนธรรมและรับอารยธรรมต่าง ๆ

          หลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยประวัติศาสตร์ มีหลักฐานแสดงพัฒนาการ เช่น จารึก
          ตัวอย่างเมืองโบราณในประเทศไทย
                    – เมืองโบราณในภาคเหนือ
                    – เมืองโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                    – เมืองโบราณในภาคกลาง
                    – เมืองโบราณในภาคใต้

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th  

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 3
145.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4
87.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติ
4.8K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 4 ชุดที่ 8
17.3K views