บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
4.1K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


1. วัฒนธรรมภาคเหนือ
          – ด้านที่อยู่อาศัย นิยมสร้างบ้านไม้
          – ด้านการแต่งกาย ผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาวคอกลม นุ่งผ้าซิ่นยาว มีผ้าสไบส่วนผู้ชายสวมกางเกงสามส่วนและเสื้อม่อฮ่อม
          – ด้านอาชีพ มักปลูกข้าวแบบขั้นบันได และปลูกพืชเมืองหนาว
          – ด้านภาษา จะพูดช้า นุ่มนวล
          – ด้านอาหาร จะเป็นอาหารที่ให้พลังงานและสร้างความอบอุ่น
          – ด้านความเชื่อและประเพณี มีและความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับความเป็นสิริมงคล ผูกพันกับธรรมชาติ

2. วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          – ด้านที่อยู่อาศัย นิยมสร้างบ้านใต้ถุนสูง
          – ด้านการแต่งกาย เสื้อผ้าทำจากเส้นใยธรรมชาติ
          – ด้านอาชีพ นิยมทำเกษตรกรรม และยังมีการเลี้ยงสัตว์ ทอผ้าและผลิตเกลือสินเธาว์
          – ด้านภาษา มีสำเนียงใกล้ภาษาลาว
          – ด้านอาหาร มีการถนอมอาหาร
          – ด้านความเชื่อและประเพณี เชื่อเกี่ยวกับผีหรือวิญญาณ ส่วนประเพณีมักจะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และอิทธิพลของศาสนา

3. วัฒนธรรมภาคกลาง
          – ด้านที่อยู่อาศัย นิยมสร้างบ้านริมแม่นํ้า
          – ด้านการแต่งกาย เสื้อผ้าใช้ผ้าฝ้ายสีเข้ม
          – ด้านอาชีพ เหมาะจะเพาะปลูก
          – ด้านภาษา ใช้ภาษากลางเป็นภาษาราชการ
          – ด้านอาหาร รับประทานข้าวเจ้าคู่กับอาหารต่าง ๆ
          – ด้านความเชื่อและประเพณีเชื่อเกี่ยวกับการเกษตร
4. วัฒนธรรมภาคใต้
          – ด้านที่อยู่อาศัย บ้านมีหลังคาเตี้ยและลาดชัน
          – ด้านการแต่งกาย คนไทย กับ มุสลิมจะต่างกัน
          – ด้านอาชีพ นิยมทำอาชีพประมง เกษตรกรรม และอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
          – ด้านภาษา จะพูดสั้นๆ กระชับ
          – ด้านอาหาร ทานอาหารรสจัด
          – ด้านความเชื่อและประเพณี เชื่อเรื่องแม่ย่านาง การกินเจ และความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ไสยศาสตร์ ส่วนประเพณีมักจะเกี่ยวกับศาสนา

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th  

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธประวัติ
17.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข
3.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง รัฐธรรมนูญของไทย
4.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก
9.9K views