บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
2.5K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้


1. พุทธสาวก
          พระอุรุเวลกัสสปะเป็นพุทธสาวกที่เป็นแบบอย่างด้านความมีเมตตาและกรุณา จนได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเลิศในด้านการมีบริวารมาก
2. ชาวพุทธตัวอย่าง ได้แก่
          – สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วยพระจริยาวัตรอันควรแก่การเคารพสักการะและการประพฤติปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่ง
          – สมเด็จพระศรีนครินทราราชชนนี ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อประชาชน

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.1K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักคำสอนสำคัญของศาสนาต่าง ๆ
8.2K views
แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ป.4 ชุดที่ 1
50.3K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด
21.6K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐาน
13.1K views