การวัดพื้นที่ : หน่วยการวัดพื้นที่ที่สำคัญ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ก.ย. 59
 | 9.2K views


          หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบเมตริก
          1 ตารางเซนติเมตร        เท่ากับ   100            หรือ   102 ตารางมิลลิเมตร
          1 ตารางเมตร                เท่ากับ   10,000       หรือ   104 ตารางเซนติเมตร
          1 ตารางกิโลเมตร          เท่ากับ   1,000,000   หรือ   106 ตารางเมตร


          หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษ
          1 ตารางฟุต      เท่ากับ   144   หรือ 122 ตารางนิ้ว
          1 ตารางหลา    เท่ากับ   9       หรือ 32 ตารางนิ้ว
          1 เอเคอร์         เท่ากับ   4, 840 ตารางหลา
          1 ตารางไมล์    เท่ากับ   640 เอเคอร์
หรือ    1 ตารางไมล์     เท่ากับ   1, 7602 ตารางหลา


          หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทย
          100 ตารางวา   เท่ากับ  1 งาน
          4 งาน              เท่ากับ 1 ไร่
หรือ    400 ตารางวา    เท่ากับ 1 ไร่


          หน่วยการวัดพื้นที่ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก
          1 ตารางวา           เท่ากับ  4 ตารางเมตร
          1 งาน                  เท่ากับ  400 ตารางเมตร
หรือ    1 ไร่                     เท่ากับ  1, 600 ตารางเมตร
          1 ตารางกิโลเมตร   เท่ากับ  625 ไร่


          หน่วยการวัดพื้นที่ในระบบอังกฤษกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)
          1 ตารางนิ้ว     เท่ากับ   6.4516   ตารางเซนติเมตร
          1 ตารางฟุต    เท่ากับ   0.0929   ตารางเมตร
          1 ตารางหลา   เท่ากับ   0.8361   ตารางเมตร
          1 เอเคอร์        เท่ากับ   4046.856 ตารางเมตร (2. 529 ไร่)
          1 ตารางไมล์    เท่ากับ   2.5899  ตารางกิโลเมตร

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม. ต้น แบบรูป (ตะลุยโจทย์) โดยครูบอย
10.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง