บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สมัยของเรากับสมัยก่อน 1
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 5.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้1. สภาพแวดล้อมสมัยของเรากับสมัยก่อน
          สภาพแวดล้อมสมัยของเรากับสมัยก่อนต่างกันมาก เช่น
                    – แม่น้ำลำคลอง
                    – ป่าไม้
                    – พื้นที่สวน ไร่ นา
                    – อาคารบ้านเรือน
                    – ถนนหนทาง

2. สิ่งของเครื่องใช้สมัยของเรากับสมัยก่อน
          เกิดจากความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ทำให้ประดิษฐ์เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและแรงงาน

3. การดำเนินชีวิตสมัยของเรากับสมัยก่อน
          สมัยก่อนจะพึ่งพาธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมีสิ่งอำนวยความสะดวก

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
5.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
7.1K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1
96.5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 2
22.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เวลาและปฏิทิน
10.3K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต
15.9K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
5.8K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
7.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1
96.5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 2
22.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เวลาและปฏิทิน
10.3K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สามเณรบัณฑิต
15.9K views