บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การใช้จ่ายและการออม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 4.9K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1. การทำงานที่สุจริต

          เป็นงานที่ดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม ซึ่งการทำงานล้วนมีผลต่อครอบครัวและสังคมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
                    – การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้
                    – การทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่จำเป็นต้องทำ เช่น การทำความสะอาดบ้าน
2. การใช้จ่ายและการเก็บออม
         การใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
                    – การใช้จ่ายเงินที่ไม่เกินตัว
                    – การใช้จ่ายเงินเกินตัว
                    – การเก็บออม มีประโยชน์
                    – ใช้ในยามจำเป็น
                    – ใช้เป็นค่าเล่าเรียน
                    – มีเงินออม

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
6.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
8.8K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง โรงเรียนดีมีวินัย
12K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 1
19.6K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง โรงเรียนของฉัน
8.4K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
6.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
8.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง โรงเรียนดีมีวินัย
12K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 1
19.6K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ
5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง โรงเรียนของฉัน
8.4K views