บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 25 ก.พ. 62
3.7K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

1. พระพุทธประวัติ
          ประสูติ พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า “สิทธัตถะ”
                    – ประสูติ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 และทรงผนวชเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา
                    – ตรัสรู้ ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา แต่ก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ จึงบำเพ็ญเพียงทางจิตแทน ซึ่งใช้เวลา 6 ปี จึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ทรงเผยแพร่หลักธรรม 45 ปี และเสด็จปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
                    – ปรินิพพาน ทรงเผยแผ่หลักธรรม 45 ปี และเสด็จปรินิพพานในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ต้นสาละ รวมพระชนมายุได้ 80 พรรษา
2. ชาดก
          ชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ซึ่งแต่ละเรื่อง จะแทรกคำสอน ข้อคิดไว้
                    – วัณณุปถชาดก ให้ข้อคิดเรื่องความเพียร
                    – สุวรรณสามชาดก ให้ข้อคิดเรื่องความกตัญญู


 


แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th    

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
3.7K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เวลาและปฏิทิน
10.3K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ศาสนา
8.3K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน
11.6K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง เรื่องน่ารู้คู่พุทธศาสน์
8.3K views