บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 26K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้ 

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
          ลักษณะต่าง ๆ สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังลูกได้ เรียกว่า การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
          นอกจากพ่อกับแม่แล้ว อาจมีลักษณะบางอย่างคล้ายบรรพบุรุษด้วย เช่น ผมตรง–ผมหยิก มีติ่งหู–ไม่มีติ่งหู ตาสองชั้น–ตาชั้นเดียว มีลักยิ้ม–ไม่มีลักยิ้ม ห่อลิ้นได้–ห่อลิ้นไม่ได้ นิ้วหัวแม่มืองอน–นิ้วหัวแม่มือไม่งอน นอกจากนี้ยังมีลักษณะอื่น ๆ อีก เช่น สีผิว สีผม สีของดวงตา ลักษณะการเวียนขวัญบนศีรษะ หมู่เลือด
          หรืออาจได้รับการถ่ายทอดลักษณะบางอย่างจากพ่อ แม่หรือบรรพบุรุษ เช่น ตัวเรากับน้องอาจมีสีผิวต่างกัน หรือความสูงไม่เท่ากัน เรียกว่า ความแปรผันทางพันธุกรรม
          สัตว์และพืชก็มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นกัน เช่น ขนาด รูปร่าง สีขน หาง ปาก โครงสร้างอวัยวะที่ใช้เคลื่อนไหว โครงสร้างลำต้น กลิ่นหอมของดอก ลักษณะใบ ดอก ผล

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ
35.7K views
วิทยาศาสตร์
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำ ฟ้า และดวงดาว
80.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 3
562.9K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2
36.8K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ชุดที่ 1
79.2K views
แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชแพร่พันธุ์ ชุดที่ 2
39.5K views