ร้อยกรองปริศนา พัฒนาการคิด
P | 21 มิ.ย. 62
22.9K views

 

การใช้สื่อ
1.ครูอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบเมื่อได้คำตอบที่ถูกแล้ว ให้นักเรียนบอกเหตุผลของการเลือกคำตอบว่าเหตุผลใดที่เลือกคำตอบนั้น
2.ให้นักเรียนอ่านคนละข้อและให้นักเรียนที่ฟังเขียนคำตอบลงในสมุด
3.ทำบัตรกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแผ่น โดยมีบทร้อยกรองปริศนา 1 บท ให้นักเรียนอ่านแล้วให้เขียนคำตอบ พร้อมวาดภาพประกอบ หรือให้บรรยายเป็นบทร้อยแก้ว
4.ฝึกอ่านและเขียนคำคล้องจองจากบทร้อยกรอง

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
5.7K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 27
12.1K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 หลักภาษาไทย
186 views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 7
99.8K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 1
12.7K views