บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง พระสงฆ์
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 26 ก.พ. 62
2.3K views


สาระการเรียนรู้


1.พุทธสาวก
     พระอุรุเวลกัสสปะ
     - ชื่อเดิมว่ากัสสปะ เคยบวชเป็นชฎิล
     - ได้ฟังธรรม อาทิตตปริยายสูตร จากพระพุทธเจ้าจึงขอบวชและบรรลุอรหันต์

                                        

              อุรุเวลกัสสปะพบพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้             พระอุรุเวลกัสสปะประกาศว่า
              ฟังธรรมจากพระองค์ในเวลาต่อมา                       ตนเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้า                         

                                         


2.ชาวพุทธตัวอย่าง
     สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก


     - พระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เสด็จพระราชสมภพ
     - เคยทรงผนวชสามเณรที่วัดบวรนิเวศ
     - สำเร็จวิชาแพทย์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
     - ยูเนสโกสดุดีพระนามเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก
     - คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างคือ ความเมตตากรุณา ความศรัทธาในพระรัตนตรัย ความอ่อมน้อมถ่อมตน
 


             

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก 
ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร       สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี


     - พระนามเดิม สังวาล ตาละภัฏ
     - ได้ทุนศึกษาวิชาพยาบาลที่ประเทศสหรัฐ
     - มีพระราชกรณียกิจหลายด้านทั้งการกุศล การแพทย์ และศาสนา
     - คุณธรรมที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่างคือ ความเมตตากรุณาสมเด็จพระบรมราชชนนีกับพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง ๓ พระองค์                                                                                           
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีในด้านต่าง ๆ  แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พระมหากษัตริย์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอน 1
36.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ไทยฉบับย่อ - สมัยรัตนโกสินทร์
19.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 4 ชุดที่ 9
18.4K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
6.1K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์
22.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สรรพสิ่งในธรรมชาติ
4.8K views