บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง วัฒนธรรมของชุมชน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 3.8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

วัฒนธรรมของชุมชน

 

1. ประเภทของวัฒนธรรม
     1. วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ เช่น บ้านเรือน อาหาร เครื่องแต่งกาย เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องดนตรี
     2. วัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุ เช่น ภาษาพูด ขนบธรรมเนียมและประเพณี กฎหมาย ศาสนา
     2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมของชุมชน
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรไว้หลายอย่าง เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว การละเล่นเต้นกำรำเคียว การใช้ระบบชลประทานเพื่อให้ทำนาได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง
ปัจจัยทางสังคม
1. ศาสนาและความเชื่อ ความเชื่อว่าธรรมชาติมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอยู่ จึงเกิดพิธีกรรมเพื่อให้สิ่งนั้นช่วยเหลือตน เช่น การแห่บั้งไฟ คนสมัยก่อนเชื่อกันว่าจะทำให้ฝนตก

 

การแห่บั้งไฟ


2. การรับวัฒนธรรมอื่น เกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมอื่นมาใช้ อาจมาจากการที่คนในชุมชนไปเห็นแล้วนำกลับมาใช้ หรือเอาอย่างจากที่ปรากฏในสื่อสารมวลชน
3. วัฒนธรรมของชุมชนของเรากับชุมชนอื่น ในแต่ละชุมชนจะมีวัฒนธรรมการกิน มีภาษาถิ่น มีเครื่องดนตรีพื้นบ้าน มีการแสดงพื้นบ้าน และมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันไป

 

แคน เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลองยาว เครื่องดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง

การฟ้อนเล็บของภาคเหนือ รำมโนราห์ของภาคใต้

 

 

วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกิน แต่ละชุมชนมีวัฒนธรรมการกินที่ต่างกันและมีเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น
ภาคเหนือ แกงอ่อม น้ำพริกหนุ่ม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวเหนียว ส้มตำ
ภาคกลาง แกงส้ม น้ำพริกปลาทู
ภาคใต้ แกงเหลือง แกงไตปลา
วัฒนธรรมเกี่ยวกับประเพณีต่าง ๆ ชุมชนบางแห่งมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น
จังหวัดเชียงใหม่ ประเพณีบูชาอินทขีล (หลักเมือง)

 

 


จังหวัดเลย ประเพณีผีตาโขน
จังหวัดสระบุรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้

 


จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.4K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
5K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
23.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เราเป็นคนไทย
12.7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 11
10.4K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ภาษีและการแข่งขันทางการค้า
10.7K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.4K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์
23.8K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เราเป็นคนไทย
12.7K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 11
10.4K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ภาษีและการแข่งขันทางการค้า
10.7K views