บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง ศักราชและการเทียบศักราช
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 4.8K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

ศักราชและการเทียบศักราช

 

1. ศักราชในปฏิทิน
พุทธศักราช (พ.ศ.) เริ่มนับ พ.ศ. 1 ในปีถัดจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

 

พุทธศักราช (พ.ศ.) เริ่มนับ พ.ศ. 1 ในปีถัดจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

 

คริสต์ศักราช (ค.ศ.) เริ่มนับ ค.ศ. 1 ตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 544

 

คริสต์ศักราช (ค.ศ.) เริ่มนับ ค.ศ. 1 ตั้งแต่ปีที่พระเยซูประสูติ ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 544

 

ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.) เริ่มนับ ฮ.ศ. 1 ใน พ.ศ. 1165 เป็นปีที่ศาสดาของศาสนาอิสลาม (นบีมุฮัมมัด) อพยพมุสลิมจากเมืองเมกกะ ไปเมืองเมดินา เพื่อให้พ้นจากการปองร้ายของคนที่ไม่นับถือศาสนาอิสลาม
2. การเทียบศักราช
พ.ศ. มากกว่า ค.ศ. อยู่ 543 ปี เราจึงใช้จำนวน 543 เป็นเกณฑ์เพื่อเทียบ พ.ศ. กับ ค.ศ. ดังตัวอย่าง

 

การเทียบศักราช

 

เวลา 1 ปีของ ฮ.ศ.จะมีประมาณ 345 วันเท่านั้น ทำให้ไม่สามารถหาเกณฑ์บวกลบที่ตายตัวสำหรับเทียบกับศักราชอื่นได้
ปัจจุบันจึงใช้ 1122 เป็นเกณฑ์เทียบพุทธศักราชกับฮิจเราะห์ศักราช ดังตัวอย่าง

 

การเทียบศักราช

 

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์
62.6K views
ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 5
58.2K views
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้อต้น
29.5K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 3 ชุดที่ 5
10.7K views