บทเรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง สัญลักษณ์ของชาติไทย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ก.พ. 62
 | 5.2K views

ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้

 

สัญลักษณ์ของชาติไทย

 

1. สัญลักษณ์เกี่ยวกับชาติ
– ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์

สีแดงหมายถึง ชาติ
สีขาวหมายถึง ศาสนา
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

 

ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์

 

– เพลงชาติไทย
2. สัญลักษณ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์
– ธงมหาราช เป็นธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์

 

ธงมหาราช เป็นธงประจำพระองค์พระมหากษัตริย์

 

– เพลงสรรเสริญพระบารมี
ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบาล บุญดิเรก
เอกบรมจักริน พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันดาล ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย
ดุจถวายชัย ชโย
3. สัญลักษณ์อื่น ๆ
– แผนที่ประเทศไทย ที่มีลักษณะคล้ายขวานโบราณ ในอดีตเรียกดินแดนแถบนี้ว่า สุวรรณภูมิ ซึ่งแปลว่า แผ่นดินทอง จึงมีคำเรียกประเทศไทยว่า ขวานทอง

 

แผนที่ประเทศไทย

 

– ประเพณีไทย เช่น การแต่งกาย ภาษา
– อาหารไทย เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย

 

ประเพณีลอยกระทง อาหารไทย

 

แหล่งที่มาของเนื้อหา : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช www.wpp.co.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันพิพิธภัณฑ์ไทย
4.2K views
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วันสำคัญทางพุทธศาสนา
4.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 2
6.1K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
6.6K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง จ่ายเป็น ออมได้ ไม่ขัดสน
11.6K views
ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว
14.4K views